Boolean satisfiability problem

Mantık ve bilgisayar biliminde, Boolean doğrulanabilirlik problemi (Boolean satisfiability problem) belirli bir Boole ...

Complex conjugate

Matematikte, karmaşık bir sayının kompleks eşleniği (complex conjugate), eşit gerçek parçaya ve hayali ...

Dephase

Bir dalga değiştiğinde bazen faz kaybı (dephase) meydana gelir. Bu tür yansımalar ışık ...

IBM Quantum Experience

IBM Q Experience (IBM Kuantum Tecrübe), genel olarak kullanıcıların, bir dizi IBM prototip ...

Quantum circuit

Kuantum bilgi teorisinde, kuantum devre (quantum circuit), kübitler gibi kuantum verileri üzerindeki tutarlı ...

Quantum decoherence

Kuantum eşevresizlik (Quantum decoherence), kuantum tutarlılığının (quantum coherence) kaybıdır. Kuantum mekaniğinde, elektronlar gibi ...

Quantum error correction

Kuantum hata düzeltme (quantum error correction), kuantum hesaplamada, kuantum bilgisini kuantum eşevresizlik ve ...

Quantum supremacy

Kuantum hesaplamada, kuantum üstünlüğü (quantum supremacy), programlanabilir bir kuantum cihazının hiçbir klasik bilgisayarın ...

Topology

Topology (Topoloji), matematiğin ana dallarından biridir. Yunancada yer, yüzey veya uzay anlamına gelen ...

Trapdoor one-way function

Tek yönlü kapak fonksiyonu (Trapdoor one-way function) “kapak fonksiyonu” adı verilen özel bilgiler ...